Asocijacija za dresurni i para-dresurni konjički sport Srbije

Association for Dressage and Para-dressage equestrian sport of Serbia

 

 
Početna      
Upravni odbor Upravni odbor    
Pravilnici      
Takmičenja

Milan Đorđević, predsednik

   
Seminari Ksenija Nikolić, potpredsednik    
Dresurni testovi Jelena Dimitrijević    
Para-dresurni testovi Gordana K. Poparić    
Kontakt Emina Knežević    
Galerija      
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Asocijacija za dresurni i para-dresurni konjički sport Srbije, Beograd, office@dresura.rs, PIB: 107391289, matični broj: 28772025, broj računa: