Asocijacija za dresurni i para-dresurni konjički sport Srbije

Association for Dressage and Para-dressage equestrian sport of Serbia

 

 
Početna

 

   
Upravni odbor      
Pravilnici      
Opšti
Sportski
Takmičenja
Seminari      
Dresurni testovi      
Para-dresurni testovi      
Kontakt
Galerija
       
       

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Asocijacija za dresurni i para-dresurni konjički sport Srbije, Beograd, office@dresura.rs, PIB: 107391289, matični broj: 28772025, broj računa: