Asocijacija za dresurni i para-dresurni konjički sport Srbije

Association for Dressage and Para-dressage equestrian sport of Serbia

 

 
Početna      
Upravni odbor      
Pravilnici      
Takmičenja      
Seminari      
Dresurni testovi      
Para-dresurni testovi      
Kontakt

Milan Đorđević, predsednik Asocijacije i Upravnog odbora

   
Galerija

milan.djordjevic@dresura.rs

   
       
  Ksenija Nikolić, potpredsednik Asocijacije i Upravnog odbora    
  ksenija.nikolic@dresura.rs    
       
  office@dresura.rs    
       
       

 

 

 

 

© 2012 Asocijacija za dresurni i para-dresurni konjički sport Srbije, Beograd, office@dresura.rs, PIB: 107391289, matični broj: 28772025, broj računa: