Asocijacija za dresurni i para-dresurni konjički sport Srbije

Association for Dressage and Para-dressage equestrian sport of Serbia

 

 
Početna

 

   
Upravni odbor      
Pravilnici

 

   
Takmičenja

Takmičenja

 
Seminari

Dresura

Para dresura

 
Dresurni testovi      
Para-dresurni testovi      
Kontakt      
Galerija      
       
 

   

 

 

 

 

 

 

2012 Asocijacija za dresurni i para-dresurni konjički sport Srbije,  Beograd, office@dresura.rs, PIB: 107391289, matični broj: 28772025, broj računa: